Penyerahan Anak

Minggu, 6 Juli 2017

Penyerahan Anak

“Jason Alexander C”

Ayah: Tjhia Sun An

Ibu: Metia Laniwati R

Jason1 Jason2

———————————————————————————————

Minggu, 4 Juni 2017

Penyerahan Anak

“Jason Chistopher Liang”

Ayah: Edwin Andrian

Ibu: Chrysta Fania

Jason1

Jason2

“Nicholas Keanu Goei Tama”

Ayah: Goei Lian Hin Ricky

Ibu: Livia Permatasari

Nicholas1

Nicholas2

Nicholas4

———————————————————————————————

Penyerahan Anak

Minggu, 5 February 2017

@GBI PPL Citylink

Penyerahan Anak

Jerry Steven Christoferus & Lindawaty Budiman

Menyerahkan anaknya yang bernama:

Jesslyn Valerie Lim

Kepada Tuhan 

dihadapan Jemaat